Philosophical Aspects of Health

Keywords: philosophy of health, lifestyle, medicine, value

Abstract

A healthy lifestyle is a challenge of postmodern society, whose roots go back to antiquity, when we already record the existence of spa medical therapeutic procedures related to the human body. At present, the importance of health is directly linked to psychological functions, which, incidentally, have been declared by Greek philosophers who placed an immediate emphasis on positive thinking and pure reason. The basis of success is early prevention of unwanted diseases, which involves, to a certain extent, proper eating, exercise and hygiene practices. Health is an important value that affects the quality of human life.

Author Biography

Emanuel Orban, College of Business and Hotel Management in Brno, Statistical Office of the Slovak Republic in Bratislava

College of Business and Hotel Management in Brno (Bohemia),
Statistical Office of the Slovak Republic in Bratislava

References

Aktualizácia NPPZ (2014), "Preambula, Úrad verejného zdravotníctva SR", Bratislava, 32 p., viewed 23 December 2020, available at: ttps://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/vlastny_material_NPPZ_2014.pdf

Binghamová, J. a kol. (2004), Encyklopedie starověkého světa s odkazy na internet (Preklad Monika Vosková), Perfekt, a. s., Bratislava, 400 p.

Borsányiová, D.(2012), "Wellness gastronómia – top trend v súčasnosti", viewed 23 December 2020, available at: https://gastrooo.estranky.sk/clanky/wellness-gastro/

Děd, M.(2016), "Hodnoty a ich klasifikácia: Values and classification", Revue spoločenských a humanitných vied [elektronický dokument], Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Vol. 4, No. 1-2, (2016), pp. 1-11.

Eliašová, D. (2009), Slovenské kúpeľníctvo v 20. storočí, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 202 p.

Farkašová, E.(2004), "Filozofia: radkyňa, vychovávateľka, sprevádzateľka životom ?", pp. 233-238, Andreanský, E.(Ed.). Filozofia a život – Život filozofie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 6. výročného stretnutia SFZ v dňoch 16.-18. septembra 2004 v Prešove, Slovenské filozofické združenie pri SAV a Katedra filozofie FF PU v Prešove, Iris, Prešov, 466 p.

Hebblethwaite, B. (1997), Ethics and Religion in a Pluralistic Age, T&T CLARK, Edinburgh, 216 p.

Mrkvová, K. (2016), "Historický vývoj kúpeľníctva a wellness", pp. 19-24, Strážovská, H. (Ed.). Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie: vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, Bratislava, Vol. 8, No. 1(29)/2016, 70 p.

Oborný, J. (2015), Filozofia a šport, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 158 p.

Piaček, J.(2002), "Synkriticizmus ako filozofia a spôsob života", Filozofia, Filozofický ústav SAV, Bratislava, Vol. 57, No. 7, pp. 475-492.

Rybář, R.(2010), "Filozofie zdraví ako výchova ke zdravému životu", pp. 13-20, Řehulka, E.(Ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Příspěvky k výchově ke zdraví, Masarykova univerzita v Brne, Brno, 390 p.

Zaviš, M. (2012), Staroveký svet zdravia a choroby, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 206 p.

Published
2021-11-30
How to Cite
Orban, E. (2021). Philosophical Aspects of Health. IDEAS. PHILOSOPHICAL JOURNAL. SPECIAL SCIENTIFIC ISSUES, (1(17)-2(18), 61-64. https://doi.org/10.34017/1313-9703-2021-1(17)-2(18)-61-64
Section
Philosophical Anthropology