Globalization and its impact on the perception of the value of health and religion

  • Andrea Balážová University of Trnava (Slovakia)
Keywords: Globalization, Health, Religion, Bioethics, Homo medicus

Abstract

The issue of healthcare is currently a very inflected topic in philosophical discourse, which is related not only to the global pandemic situation associated with Covid-19 that reveals the value of health, but also globalization as a way to radicalize many health risks. Although the issue of healthcare is increasingly the subject of many not only philosophical discussions, individual approaches mostly focus on the study of health in the context of bioethical or medical problems arising from the technological and digitalization of the world rather than globalization. In this paper, we will analyze the religion and health in a globalized world. The paper reflects globalization as an opportunity to realize the value of health and responsibility. On the other hand, it proves the negative consequences of globalization processes, which are analyzed through the prism of the Gilles Lipovetsky’s concept of hyperconsumption and man as a homo medicus.

Author Biography

Andrea Balážová, University of Trnava (Slovakia)

Mgr., PhD student, Department of Ethics and Moral Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University of Trnava (Slovakia)

References

Dufferová, A, (2020), "Tekutá zodpovednosť v informáciami presýtenej slovenskej spoločnosti", 33-43 p. Vadíková, K. M, - Krištof, P, (Eds.), Tekutá zodpovednosť na Slovensku, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, Trnava, 200 p. ISBN 978-80-568-0347-9.110

Feber, J, - Petrucijová, J, (2020), Obecná etika, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, Trnava, 304 p. ISBN 978-80-568-0345-5.

Grün, A, – Dufner, M, (2004), Zdravie ako duchovná úloha, SERAFĺN, Bratislava, 103 p. ISBN 80-88944-99-6.

Komenská, K, (2010), "Filozofické a etické vymedzenie konceptov zdravia a choroby", 228-243 p.

študentská vedecká konferencia: zborník príspevkov, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, [online: 09.06.2021]. Dostupné z: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Chovanec1/pdf_doc/22.pdf.

Lipovetsky, G, (2013), "Časem proti času čili hypermoderní společnost", 53-120 p. Hypermoderní doba. Od požitku k úzkosti, Prostor, Praha, 148 p. ISBN 978-80-7260-283-4.

Lipovetsky G, (2007), Paradoxní štěstí. Esej o hyperkonzumní společnosti, Prostor, Praha, 448 p. ISBN 80-72601-84-4.

Orbanová, E, (2018), Náboženstvo a etika (Kult a hodnota), Filozofická fakulta Trnavskej university v Trnave, Trnava, 208 p. ISBN 978-80-568-0117-8.

Platón, (2003), "Ústava", 17-376 p. Klietofón; Ústava; Timaios; Kritias, OIKOYMENH, Praha, 524 p. ISBN 80-7298-067-X.

Rešovský, J, "Kvalita života v podmienkach globalizácie" [online: 09.06.2021]. Dostupné z: https://www.ruvzsn.sk/Kvalita%20zivota%20v%20podmienkach%20globalizacie-text.pdf.

Sitarčíková, Z, (2012), O šlachtení človeka. Nanotechnológie, transhumanizmus a ľudská prirodzenosť, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, Trnava, 202 p. ISBN 978-80-8082-560-7.

Smolková, E, (2007), Bioetika. Otázky, problémy, súvislosti, Infopress, Bratislava, 112 p. ISBN 80-85402-80-7.

Stríženec, M, (2007), Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu, Slovac Academic Press, Bratislava, 166 p. ISBN 978-80-88910-24-4.

Tengland, P. A, (2007), "A Two – Dimensional Theory of Health", 257-284, In: Theoretical Medicine and Bioethics, n. 28, v. (4).

Vadiková, K. M, (2020), "Etika povinnosti a etika zodpovednosti v situácií ohrozenia tekutým zlom", 103-117 p. Vadíková, K. M, - Krištof, P, (Eds.), Tekutá zodpovednosť na Slovensku, TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, Trnava, 200 p. ISBN 978-80-568-0347-9.

"WHO" (2020), [online: 09.06.2020]. Dostupné z: https://www.who.int/about/who-we-are/frequentlyasked-questions.

Published
2022-11-04
How to Cite
Balážová, A. (2022). Globalization and its impact on the perception of the value of health and religion. IDEAS. PHILOSOPHICAL JOURNAL. SPECIAL SCIENTIFIC ISSUES, (1(19)-2(20), 103-110. https://doi.org/10.34017/1313-9703-2022-1(19)-2(20)-103-110